12/06/2019

அறிவு பயணம் ( TIME TRAVEL )

அறிவு பயணம் ( TIME TRAVEL )
..........................................
கால பயணம் குறித்த அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் இந்த கட்டுரை தொடரில் பயணிக்கலாம்..
பிரபஞ்சம் எப்படி தோன்றியது., அதன் அடிப்படை இயக்கம் என்ன?, கடவுள்?, காலசக்கரத்தை பின்னோக்கி சுழற்ற முடியுமா? கூடுவிட்டு கூடு பாயும் கலை என்ன? இது போன்ற பல கேள்விகளுக்கு அறிவியல் ரீதியிலான ஆய்வியல் பயணம் தான் இந்த கட்டுரைத் தொடர்...

No comments:

Post a comment