29/10/2019

குவாண்டவியல் 5

ஒளி என்பது ஆற்றல் அல்ல. ஒளி என்பது ஒரு பொருள். இது தான் குவாண்டவியலின் தலையங்கமும் சுருக்கமும். ஒளி என்பது துகள்! - இது தான் நவீன குவாண்டவியலின் ஒப்பற்ற கண்டுபிடிப்பு.

குவாண்டவியலை வரலாற்று ரீதியில் மூன்றாக பிரிக்கலாம். 1.பழைய குவாண்டவியல்(19ம் நூற்றாண்டு). 2. பொது குவாண்டவியல்(20ம் நூற்றாண்டு). 3.நவீன குவாண்டவியல்(21ம் நூற்றாண்டு).

அணுவுக்குள் எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான் என்ற துகள்கள் உள்ளன. இந்த துகள்களை மேலும் உடைக்க முடியாது என்ற அணுவியல் கோட்பாட்டை தகர்த்து 19ம் நூற்றாண்டில் குவாண்டவியல் கோட்பாடு பிறந்தது.

அணுத்துகள்களான எலக்ட்ரான், புரோட்டான் என்பவற்றை மேலும் உடைக்க முடியும் என்றார் குவாண்டவியலின் ஆரம்பத்திற்கு வித்திட்ட ராபர்ட் ஹூக்.

அப்போதைக்கு அது யாருக்கும் புரியவில்லை. புகழ்பெற்ற ஐன்ஸ்டீன் உட்பட விஞ்ஞானிகளே குவாண்டவியலை புரிந்துகொள்ள திணறினர்.

எலக்ட்ரான், புரோட்டான் இடையிலான ஈர்ப்பு விசையை உடைக்க முடியும். ஆனால் எலக்ட்ரான், புரோட்டானையே எப்படி உடைக்க முடியும்? அது எப்படி சாத்தியம்? அது முடியவே முடியாது. எலக்ட்ரான், புரோட்டான் என்பவை அதற்கு மேலும் உடையது. அப்படி உடைக்க முற்பட்டால் அவை ஆற்றலாக மாறி விடுகின்றன. இது தான் பழைய குவாண்டத்திற்கு 19ம் நூற்றாண்டில் தந்த விளக்கம்.

இந்த விளக்கத்தின் அடிப்படையிலேயே E=MC^2 சமன்பாடு புகழ் பெற்றது. அதன் அடிப்படையிலேயே அணுகுண்டு தயாரிக்கப்பட்டது. இன்று பல அணு உலைகளும் இயங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றன.

எலக்ட்ரான் உடைப்பை ஆற்றலாக ஏற்பதற்கு சில விஞ்ஞானிகள் தயங்கினர். இந்த தயக்கத்தின் விளைவாக மீண்டும் ஒரு புகழ்பெற்ற கண்டுபிடிப்பு நிகழ்ந்தது. அது தான் நிச்சயமில்லா கோட்பாடு.

ஒளி ஒத்த நேரத்தில் துகளாகவும் இருக்கும் அலையாகவும் இருக்கும் என்பதே நிச்சயமில்லா கோட்பாடு.

ஒரு எலக்ட்ரானை தடுப்பு ஒன்றின் மீது மோத விடுகின்றனர். தடுப்பில் மோதிய எலக்ட்ரான் காணாமல் போகிறது.  இங்கு எலக்ட்ரான் உடைந்து ஆற்றலாகி விட்டது என்ற கோட்பாடு ஒத்து போகிறது.

அடுத்து அதே தடுப்பில் எலக்ட்ரான் அளவை விட சிறிய ஒரே ஒரு துளை இடுகின்றனர். இப்போது எலக்ட்ரானை மோத விட்டடோது எலக்ட்ரான் எளிதாக அந்த துளையில் நுழைந்து மறுபக்கம் வருகிறது. தடுப்பில் மோதிய எலக்ட்ரான் ஆற்றலாக மாறாமல் சிறிய துளைவழியாக நுழைந்தது என்?

அடுத்து அதே தடுப்பில் இரண்டு துளை இடுகின்றனர். இரண்டு துளை உள்ள தடுப்பில் ஒரு எலக்ட்ரானை மோத விடுகின்றனர். மறுபக்கம் இரண்டு துளைகள் வழியாகவும் எலக்ட்ரான் வருகிறது. இது எப்படி சாத்தியம்? ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரே நேரத்தில் ஒரு துளையாக தானே வரவேண்டும். ஒரு எல்ட்ரான் ஒரே நேரத்தில் எப்படி இரண்டு துளைகள் வழியாக வந்தது?

இந்த குழப்பத்தை தீர்க்க ஹைசன் பர்க் நிச்சமில்லா கோட்பாடை முன்மொழிந்தார். எலக்ட்ரான் ஒரே நேரத்தில் அலையாகவும் இருக்கும் துகளாகவும் இருக்கும். அதனாலேயே இரண்டு துளைகள் வழியாகவும் ஒரு எலக்ட்ரானால் ஒரே நேரத்தில் நுழைந்து வர முடிந்தது. எலக்ட்ரானை மேலும் உடைக்கும் போது அது துகளா/ஆற்றலா என நிர்ணயிக்க முடியாது.  ஒரே நேரத்தில் துகளாவும் இருக்கலாம், அலையாகவும் இருக்கலாம். அதை துள்ளியமாக கணிக்க முடியாது.

குவாண்டவியலை புரிந்து கொள்ள விஞ்ஞானிகளுக்கு நிச்சயமில்லா கோட்பாடு ஓரளவு உதவியது.

எலக்ட்ரானின் ஆற்றல் தன்மைக்கு போட்டான் என்றும், துகள் தன்மைக்கு நியூட்ரினோ என்றும், ஆற்றல் துகள் நிச்சயமில்லா தன்மைக்கு போசன் என்றும் பெயர் வைத்தனர். 

இப்போது குவாண்டவியல் ஆராட்சி சூடுபிடிக்க துவங்கியது. நிச்சமில்லா கோட்பாடே 20ம் நூற்றாண்டு இறுதி வரை குவாண்டவியலை ஆட்சி செய்தது. நிச்சமில்லா கோட்பாடு அறிவியலாளர்களை மட்டுமல்ல ஆன்மீகவாதிகளையும் வெகுவாக கவர்ந்தது. அனைத்து மதத்தினரும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு நிச்சமில்லா கோட்பாட்டு தங்கள் புனித வேதங்களில் ஏற்கனவே எழுதப்பட்டுள்ளது என ஆதாரங்களை அடுக்கி தள்ளினர்.

இந்தியாவில் நாதம்&விந்து, சிவம்&சக்தி, உடல்&ஆன்மா என நிச்சயமில்லா இரட்டை தன்மையை இந்து/ஆரிய வேதங்கள் உரிமை கொண்டாடடிக் கொண்டன.

கடவுள் மறுப்பு விஞ்ஞானிகளே கொஞ்சம் அசந்து போய் விட்டனர். ஒருவேளை கடவுள் இருப்பாரோ என்ற சந்தேகம் கூட அவர்களுக்குள் சின்னதாய் உதித்து விட்டது.

இந்த மாயையை 21ம் நூற்றாண்டு துவக்கம் உடைத்து எரிந்தது. எலக்ட்ரான் எப்போதும் ஆற்றலாக மாறுவது இல்லை. ஆற்றாலாக கருதப்படும் போட்டான் என்பதும் ஒரு துகள் தான்! என 21ம் நூற்றாண்டு விஞ்ஞானிகள் நிரூபித்தனர்.

அதுவரை ஆற்றல் தான் கடவுள் என்று நம்பிக்கொண்டிருந்த அறிவியலாளர்கள், துகள் தான் கடவுள் என்ற இறுதி முடிவுக்கு வந்தனர்.

2008ம் ஆண்டில் ஹிக்ஸ் பொசான் என்ற உச்சகட்ட அறிவியல் சோதனையை கண்டு உலகமே வியந்தது. ஆம்! கடவுள் துகள் என்றே அதற்கு பெயரிட்டனர். கடவுளின் ஆற்றல் என்பதை தூக்கி வீசிவிட்டு கடவுளின் துகள் என்ற கோட்பாட்டை கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டனர். இத்துடன் துகள்/அலை நிச்சயமில்லை என்ற பொது குவாண்டவியல் முடிவுக்கு வந்தது.

துகள் தான் எல்லாமும். துகளை கொண்டு ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சத்தை நிரப்பவும் முடியும், விளக்கவும் முடியும் என்பதே நவீன குவாண்டவியல்.

நவீன குவாண்டவியலை அடுத்து தனி கட்டுரையாக விளக்குகிறேன்.

முற்றும்.

27/10/2019

குவாண்டவியல் 4

1.அணுநிலை, 2.திடநிலை, 3.திரவநிலை, 4.வாயுநிலை, 5.பிளாஸ்மாநிலை. இந்த 5 நிலைகளில் பொருட்கள் உள்ளன.

இவற்றுள் திடம், திரவம், வாயு மூன்று நிலைகளையும் நாம் நமது புலன் உறுப்புகள் வழி அறிகிறோம். ஏனென்றால் திடம், திரவம், வாயு நிலைகள் நமது இயல்பு உலகில் உள்ளவை.

நமது இயல்பு உலகில் இல்லாத அணுநிலையையும், பிளாஸ்மா நிலையையும் நம்மால் நேரடியாக புலன்களை கொண்டு அறிய முடியாது. ஆனால் கருவிகளின் துணையுடன் அறியலாம். அப்படித் தான் அறிந்தும் வருகிறோம்.

கருவிகளை கொண்டு அணுநிலையை அறிந்து, அணுநிலையில் பொருட்களை கையாளும் துறைதான் குவாண்டவியல்.

எந்த ஒரு பொருளையும் நம்மால் ஐந்து புலன்களால் மட்டுமே அறிய முடியும். 1. கண்ணால் பார்க்க வேண்டும், 2. காதால் கேட்க வேண்டும். 3. மூக்கால் மணக்க வேண்டும். 4.நாக்கால் ருசிக்க வேண்டும். 5. உடலால் தொட்டு உணர வேண்டும். இந்த 5ல் ஏதாவது ஒரு புலனிலாவது நாம் அறிந்தால் மட்டுமே ஒரு பொருளை நம்மால் அறிய முடியும்.

ஐம்புலன்களில் எந்த புலனாலும் உணரப்படாத ஒன்றை நம்மால் அறிய முடியாது. அப்படி ஒரு பொருள் நமது இயல்பு உலகில் இல்லை .
பூனை கண்ணை மூடி விட்டால் உலகம் இருண்டு விடுமா? நம்மால் உணரமுடியவில்லை என்பதற்காக வேறு பொருட்கள் இல்லை என்று சொல்வது சரியா?

நம்மால் உணரமுடியாத பொருட்களும் இருக்கின்றன என்பது கோட்பாடு படி சரியாக இருக்கலாம். ஆனால் விதிப்படி நம்மால் உணரமுடியாத பொருட்கள் பிரபஞ்சத்தில் இல்லை என்பது தான் உண்மை!

நம்மால் உணர முடியாத பொருள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இப்போதும் இல்லை. எப்போதும் இருந்தது இல்லை. இது தான் அறிவியல் உண்மை.

நமது உலகில் இருப்பது எல்லாம் பொருட்கள் மட்டுமே. ஆற்றலுக்கு இங்கு வேலையே இல்லை. பொருட்களை நம்மால் உணரமுடியாத நிலைக்கு பெயர் தான் ஆற்றல்.

உதாரணமாக மின்சாரம் என்பது ஆற்றல். அதை நம்மால் உணர முடியாது. மின்சாரத்தை உணர எதாவது ஒரு பொருள் வேண்டும். எந்த பொருளும் இல்லாமல் மின்சாரத்தை நம்மால் உணர முடியது. மின் விளக்காக, மின் விசிறியாக, கணிணியாக, செல்பேசியாக என எதாவது ஒரு இயந்திரத்தின் வழியாகவே மின்சாரத்தை உணர முடியும்.
ஸ்டீபன் ஹாக்
அதே போல தான் இயக்கமும். ஒரு பொருள் இல்லாமல் எந்த இயக்கத்தையும் நம்மால் உணர முடியாது. ஒரு தூசாவது(Dust) இருந்தால் மட்டுமே காற்றை கூட நம்மால் அறிய முடியும்.

எந்த ஒரு பொருளும் இல்லாமல் வெளிச்சத்தை நம்மால் உணர முடியாது. பொருள் இல்லாமல் வெப்பத்தை நம்மால் உணர முடியாது. பொருள் இல்லாமல் ஆற்றலையோ, இயக்கத்தையோ, விசையையோ, திசையையோ, நீளம், நிறை, காலம் என எதையுமே நம்மால் உணர முடியாது.

எல்லாவற்றிற்கும் பொருள் தேவை. நம்மால் பொருளை மட்டுமே உணர முடியும். இதுவே நமது இயல்பு உலகின் அடிப்படை விதி. இயல்பு உலகில் மட்டுமல்ல அணுவியல் உலகிலும், வானியல் உலகிலும் இது தான் அடிப்படை விதி.

20ம் நூற்றாண்டில் அறிவியலாளர்கள் பொருள் அல்லாத ஒன்று பிரபஞ்சத்தில் உள்ளது. அதுவே எல்லாவற்றையும் இயக்குகிறது என்ற கோட்பாட்டில் உறுதியாக இருந்தனர். இதற்காக அவர்கள் ஆற்றலை அறிமுகப்படுத்தினர். ஆற்றல் தான் பொருளாக இருக்கிறது என்ற கோட்பாட்டை உறுதியாக பதிய வைத்தனர்.

பொருளை இரண்டாம்பட்சமாக்கி ஆற்றலை முதன்மை படுத்தி புகழ்பெற்ற கோட்பாடு தான் E=MC^2 சமன்பாடு.

ஐன்ஸ்டின் வந்தவுடன் நியூட்டனை ஓரம்கட்டி விட்டனர் அறிவியலாளர்கள். ஆனால் இது மிகப்பெரிய வரலாற்று பிழை என்றே தோன்றுகிறது. ஆற்றலை விட பொருளே முக்கியம் என்ற சிந்தனை இருந்திருந்தால் அறிவியல் வளர்ச்சி  இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக இருந்திருக்கலாம். சரி இப்போதைக்கு அதை பற்றி பேசி குழம்பிக்கொள்ள வேண்டாம். குவாண்டவியலுக்குள் வருவோம்.

20ம் நூற்றாண்டு முழுவதும் ஆற்றல் ஆராய்ச்சிகளே கொடி கட்டி பறந்தன. ஒளியை ஆற்றலாக கருதி ஆயிரக்கணக்கான வானியல் நிகழ்வுகளை கண்டு பிடித்தனர். பிக்பேங் தியரி முதல், இன்றைய பிளாக்ஹோல், வாம்ஹோல், டைம் டிராவல் வரை ஆற்றல் ஆராய்ச்சியின் கண்டுபிடிப்புகள் தான்.

கணிணி, இணையம், செயற்கைகோள், செல்போன், 3ஜி, 4ஜி, 5ஜி என எல்லாம் ஆற்றல் ஆராய்ச்சியால் நமக்கு கிடைத்த வரப்பிரசாதங்கள். இப்படித்தான் இன்று வரை எல்போரும் நினைத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம். அறிவியலாளர்களும் ஆற்றலை கொண்டாடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆனால் அதுவல்ல உண்மை.

அறிவியலாளர்களின் ஆற்றல் கொண்டாட்டம் ஆபத்தானது. கடவுளை கண்மூடித்தனமாக நம்புங்கள் என்கிற ஆன்மீகவாதிகளுக்கும், ஆற்றல் கோட்பாடுகளை நம்புங்கள் என்கிற அறிவியலாளர்களுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை.

ஆற்றல் என்ற மாயையின் பின்னால் போன அறிவியலாளர்கள் கோட்பாடுகளை தான் புற்றீசலாய் பெற்று தள்ளுகிறார்களே தவிர, அறிவியலின் அடிப்படை "விதிகள்" என்பதை மறந்து விட்டார்கள்.

நமக்கு தேவை கோட்பாடுகள் அல்ல. நமக்கு தேவை நிரூபிக்கப்படும் விதிகள். கண்ணுக்கு தெரியாத ஆற்றல் என்பதற்கும், கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுள் என்பதற்கும் ஒரு வேறுபாடும் இல்லை!

20 ம் நூற்றாண்டின் ஆற்றல் மாயையை உடைத்து, 21ம் நூற்றாண்டில் அறிவியலாளர்களை மீண்டும் பொருள் அறிவியலுக்கு திருப்பிய துறை தான் நவீன குவாண்டவியல்.

தொடரும்.

25/10/2019

குவாண்டவியல் 3

கண்ணால் 0.1 மில்லி மீட்டர் வரையுள்ள துகள்களை பார்க்கிறோம். அதற்கும் குறைவான பொருட்களை நுண்ணோக்கி வழி பார்க்கிறோம். அப்படி பார்க்கும் போது மூலக்கூறுகள் தெரிகிறது. இந்த மூலக்கூறுகளையும் உடைத்து இன்னும் சிறிதாக பார்க்க முடியுமா? 
அந்த முயற்சியில் கிடைத்தது தான் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி. எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி வழி மூலக்கூறுகளின் உள்ளே என்ன இருக்கிறது என்பதை பார்க்க முடிந்தது.
மூலக்கூறுகளில் உள்ள தனிமங்களை தனிமைப்படுத்தி, தனிமங்களுக்குள் என்ன இருக்கிறது என்பதை எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி வழி பார்த்தார்கள்.
தனிமங்களுக்குள் 3 வகை பொருட்கள் இருப்பதை காண முடிந்தது. நடுவில் ஒன்றும் அதை ஒட்டி ஒன்றும் நடுவில் இருந்து தொலைவு வட்டமாக ஒன்றும் இருப்பது தெரிந்து.
நடுவில் இருப்பதற்கு நியூட்ரான் என பெயர் வைத்தனர். அதை ஒட்டி இருப்பதற்கு புரோட்டான் என பெயர் வைத்தனர். தொலைவு வட்டமாக இருப்பதற்கு எலக்ட்ரான் என பெயர் வைத்தனர்.
எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி
வெறும் கண்ணால் பார்த்த தூசியை 100 மடங்கு சிறிதாக உடைத்து பார்த்தபோது மூலக்கூறு தென்பட்டது. மூலக்கூறுகள் 94 வகைகளாக இருந்தன. 94 வகைகளை தனிமங்கள் என பெயரிட்டனர். தனிமங்களை உடைத்து பார்த்த போது அதில் எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான் என மூன்று பொருட்கள் இருப்பது தெரிந்தது.
94 தனிமங்களையும் தனித்தனியாக உடைத்து பார்த்த போதும் எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான் என்ற மூன்று பொருட்கள் தான் இருந்தன.
இப்போது அறிவியலாளர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள். தனிமங்கள் 94 வகையாக இருந்தாலும், எல்லா தனிமங்களும் எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான் என்ற மூன்று அடிப்படை பொருட்களால் உண்டானவைகள். இந்த மூன்று அடிப்படை பொருட்கள் தான் எல்லா தனிமங்களிலும் இருக்கிறது. இந்த மூன்று அடிப்படை பொருட்களின் அளவை பொருத்தே தனிமங்கள் வேறு வேறாக வேறுபடுகின்றன. அளவு தான் வேறு படுகிறதே தவிர அடிப்படை பொருள் என்னவோ இந்த மூன்றும் தான். எனவே எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான் என்ற மூன்றும் தான் அடிப்படை பொருள்கள் என முடிவுக்கு வந்தனர்.
எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் என்ற மூன்று அடிப்படை பொருட்களும் சேர்ந்த அமைப்பை அணு என பெயரிட்டு அழைத்தனர்.
அணுவுக்குள் எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான் என்ற மூன்று அடிப்படை பொருட்கள் இருக்கும். இந்த மூன்று பொருட்களின் அளவை பொருத்து அணுகள் வேறுபடும். அப்படி 94 வகையான தனிமங்கள் உலகில் உள்ளது. 94 தனி தனிமங்களும் தனித்தும் சேர்ந்தும் மூலக்கூறு நிலையில் உள்ளன. மூலக்கூறுகள் சேர்ந்த மொத்த அமைப்பு பொருட்களாக காட்சி அளிக்கிறது.
0.1மில்லி மிட்டருக்கும் பெரிதான பொருட்களை நம்மால் கண்களால் பார்க்க முடிகிறது.
எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான் என்ற மூன்று துகள்களால் ஆனது அணுக்கள். அணுக்களால் ஆனது தனிமங்கள். தனிமங்களால் ஆனது மூலக்கூறுகள். மூலக்கூறுகளால் ஆனது பொருட்கள். பொருட்களால் நிறைந்தது பிரபஞ்சம்.
நாம் கண்ணால் பார்க்கும், புலன்களால் உணரும் பொருட்களை 3 வகையாக பிரிக்கிறோம். 1.திடம், 2.திரவம், 3.வாயு. இந்த மூன்றும் நமது இயல்பு உலகில் இருப்பவை. திடம், திரவம், வாயு என்ற மூன்று நிலைகளோடு அணுநிலை, பிளாஸ்மா நிலை என்ற இரண்டு நிலைகளையும் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். 
அணுநிலை என்பது மீச்சிறு உலகம் எனப்படும் குவாண்டவியலில் உள்ள நிலை. பிளாஸ்மாநிலை எனப்படுவது மீப்பெரு உலகம் எனப்படும் வானியலில் உள்ள நிலை.
1. அணுநிலை, 2.திடநிலை, 3.திரவநிலை, 4.வாயுநிலை, 5.பிளாஸ்மா நிலை இந்த ஐந்து நிலைகள் தான் பொருளின் நிலைகள். இதை அறிவியலின் பஞ்சபூதம் என்று கூட சொல்லலாம்.
திடம், திரவம், வாயு நிலைகள் எல்லோருக்கம் தெரியும். நாம் அன்றாடம் இந்த நிலைகளில் உள்ள பொருட்களை நேரடியாகவே பயன்படுத்துகிறோம். திடமாக உள்ள உணவை உண்கிறோம். திரவமாக உள்ள தண்ணீரை குடிக்கிறோம். வாயுவாக உள்ள காற்றை சுவாசிக்கிறோம். 
திடநிலை - திரவநிலை - வாயுநிலை
இதில் திடம் மற்றும் திரவத்தை தான் கண்ணால் பார்க்க முடியும். வாயுவை நுகர(மணம் பிடிக்க) முடியும்.

அணுநிலை மற்றும் பிளாஸ்மா நிலைகளை பார்க்கவோ, நுகரவோ, கேட்கவோ, ருசிக்கவோ, உணரவோ முடியாது. ஏனென்றால் இந்த இரண்டும் நம் இயல்பு உலகில் இல்லை. திடம், திரவம், வாயு இந்த மூன்று நிலைகள் தான் நமது இயல்பு உலகில் உள்ளது. இயல்பு உலகில் இல்லாத ஒன்றை நம்மால் நேரடியாக ஐம்புலன்கள் வழி அறிய முடியாது.
பார்க்க முடியாது, கேட்க முடியாது, மணக்க முடியாது, ருசிக்க முடியாது, தொட்டு உணர முடியாது. முதலில் அப்படிப்பட்ட ஒன்று உள்ளதா? ஆம் என்றால் அதை நம்மால் எப்படி அறிய முடிந்தது? அது எப்படி நம்மை பாதிக்கிறது? அது எப்படி நமக்கு பயன்படுகிறது?
இங்கே தான் குவாண்டவியல் துவங்குகிறது. 

கணிணி, இணையம், தொலைகாட்சி, செல்போன், செயற்கைகோள், மின்சாரம் என நாம் சொகுசாக பயன்படுத்தும் அனைத்தும் குவாண்டவியலின் நன்கொடை தான்

தொடரும்...

24/10/2019

குவாண்டவியல் 2

விதிகளுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன என்று சென்ற பதிவில் பார்த்தோம்.

இயற்பியல் உலகில் மட்டுமே விதிகள் உள்ளன. மீச்சிறு உலகம் எனப்படும் குவாண்டவியலிலும், மீப்பெரு உலகம் எனப்படும் வானியலிலும் விதிகள் இல்லை. கோட்பாடுகளே உள்ளன.

விதிகள் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டவை. கோட்பாடுகள் என்பது நிரூபிக்கப்படாதவை.

குவாண்டவியல் உலகில் உள்ள அனைத்தும் விதிகள் அல்ல. கோட்பாடுகள் தான் என்பதை எப்போதும் நினைவில் வையுங்கள்!

இயற்பியல் உலகில் 0.1 மில்லிமீட்டர் விட்டத்திற்கு மேல் உள்ள பொருட்களை மட்டுமே நாம் கண்ணால் பார்க்க முடியும். அதாவது தூசை விட பெரிய பொருட்களை மட்டுமே பார்க்க முடியும்.

0.1 மி.மீ க்கும் குறைவான பொருட்களை நுண்ணோக்கி உதவியுடன் பார்க்கிறோம். இங்கிருந்து சிறிய உலகம் துவங்குகிறது. நுண்ணோக்கி வழியாக மூலக்கூறு நிலை வரை சிறிய பொருட்களை பார்க்க முடியும்.

0.1மி.மீட்டரில் இருந்து 100 மடங்கு சிறிதான பொருட்கள் வரை நுண்ணோக்கி வழியாக பார்க்கலாம். இதை நானோ மீட்டர் என மீச்சிறு(குவாண்டவியல்) உலகில் சொல்கிறோம்.

கண்ணால் பார்க்க கூடியவை பொருட்கள். நுண்ணோக்கியால் பார்க்ககூடியவை மூலப்பொருட்கள். மூல பொருட்களை தான் மூலக்கூறுகள் என்கிறோம். 

மூலக்கூறு என்றால் என்ன?

ஒரு பொருளில் அடங்கி உள்ள மூலப்பொருட்கள் தான் மூலக்கூறுகள். உதாரணமாக ஒரு காப்பியில் என்ன என்ன மூல பொருட்கள் இருக்கும்? சக்கரை, காபிதூள், தண்ணீர் இந்த மூன்றும் சேர்ந்த கலவை தான் காபி. இயல்பு உலகில் காபி கலவையில் உள்ள மூலக்கூறுகளை இப்படி தான் சொல்வோம். அதேபோல சிறிய உலகில் சிறிய பொருளின் கலவையை பிரித்து அதில் உள்ள பொருட்களை மூலக்கூறுகளாக பெயரிடுகிறோம். 
காபித்தூளில் 0.1 மில்லிமீட்டருக்கும் குறைவான ஒரு தூளை எடுத்து நுண்ணோக்கி வழி அதை பார்த்தால் அதில் நூற்றிற்கும் மேற்பட்ட தூள்கள் இருப்பது தெரியும். அந்த நூற்றிற்கும் மேற்பட்ட தூள்களில் ஒரே மாதிரி இருக்கும் தூள்களை மூலக்கூறுகளாக பிரிக்கிறோம். 


காபியில் எப்படி சக்கரை, காபிதூள், தண்ணீர் என்ற கலவை இருக்கிறதோ, அதே போல சிறிய பொருட்களில்  மூலக்கூறு கலவையாக இருக்கும்.

மூலக்கூறுகளை 118 வகைகளாக பிரித்து உள்ளனர். அந்த 118 வகைகளை தான் தனிமங்கள் என பெயரிட்டு அழைக்கிறோம்.

மூலக்கூறுகளை எப்படி 118 வகைகளாக பிரித்தார்கள். 118 தனிமங்கள் எப்படி வந்தன?

நுண்ணோக்கி வழி ஒரு பொருளை பார்த்தால் அதில் பல மூலக்கூறுகள் இருப்பது தெரியும். அந்த மூலக்கூறுகள் பலவாக இருந்தாலும் சிறுசிறு குழுக்களாக இருப்பதை காணமுடிந்தது.

உதாரணமாக ஒரு கல் துண்டை பிரித்து பார்பதாக வைத்துக்கொள்வோம். கல்லை நுணுக்கி 0.1மில்லி மீட்டர் அளவுள்ள ஒரு துகளை எடுத்து நுண்ணோக்கி வழி பார்க்கிறோம். 0.1 மில்லி மீட்டர் உள்ள ஒரு துகள் நுண்ணோக்கியில் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிய 100 துகள்களாக தெரிகிறது. 100 துகள்களாக இருந்தாலும் அவை சிறு சிறு குழுக்களாக உள்ளன.

உதாரணமாக 60 துகள்கள் ஒரே மாதிரியாகவும், 30 துகள்கள் ஒரே மாதிரியாவும், 6 துகள்கள் ஒரே மாதிரியாவும், 3 துகள்கள் ஒரே மாதிரியாவும், 1 துகள் ஒரு மாதிரியாகவும் இருக்கிறது. இதில் 60 துகள்களுக்கு ஒரு பெயர் இடுகிறோம். உதாரணமாக கார்பன் என வைத்துக்கொள்ளுங்கள். 30 துகள்களுக்கு சோடியம் என பெயரிடுகிறோம். 6 துகள்களுக்கு இரும்பு என பெயரிடுகிறோம். 3 துகள்களுக்கு வெள்ளி என பெயரிடுகிறோம். 1 துகளுக்கு தங்கம் என பெயரிடுகிறோம்.

ஒரு வீட்டில் உள்ள 10 பிள்ளைகளுக்கு 10 பெயர் இட்டு அழைப்பது போல, ஒரு பொருளில் உள்ள பல்வேறு மூல பொருட்களுக்கு தனித்தனி பெயர் இட்டு அழைக்கிறோம். அவ்வளவு தானே தவிர தனிமம் என்றால் ஏதோ பூதம் அல்ல.

உலகில் உள்ள மொத்த பொருட்களையும் 118 வகைகளாக பிரித்துள்ளனர் அறிவியலாளர்கள். அந்த 118 வகைகள் தான் 118 தனிமங்கள். 

ஒரு குப்பை தொட்டியில் உள்ள பொருட்களை பிரிக்கிறீர்கள். அதை வகைவகையாக பிரிக்கிறீர்கள். ஒரே மாதிரி இருப்பதை எல்லாம் ஒரு பெட்டியில் போடுகிறீர்கள். இப்படி பிரித்ததில் 118 வகையான பொருட்கள் 118 பெட்டிகளில் வந்துள்ளது. இப்போது இந்த 118க்கும் 118 பெயர் வைக்கிறீர்கள்.

இப்படி உலகில் உள்ள எல்லா பொருட்களையும் 118 பிரிவுகளாக பிரித்து பெயரிட்டு உள்ளனர். அந்த 118 தான் 118 தனிமங்கள். இதில் 94 இயற்கையாக இருப்பவை. மீதம் 24 செயற்கையாக நாம் தயாரிப்பது. செயற்கை என்பது இயற்கையில் இருந்து தான் வருகிறது என்பதால் 94 வகையான தனிமங்கள் இந்த உலகில் உள்ளது.

தனிமம் என்றால் தனித்தன்மை உடையது. அதை மேலும் தனிமைப்படுத்த முடியாது. பிரிக்க முடியாது. சேர்மம் என்றால் சேர்ந்து இருப்பது. பல தனிமங்கள் சேர்ந்து இருப்பது சேர்மம். 

மூலக்கூறு என்றால் தனிமம் அல்லது சேர்மங்கள் கொத்தாக இருப்பது. நம்மால் நுண்ணோக்கி வழி இந்த கொத்தை தான் பார்க்க முடியுமே தவிர தனிமங்களை தனியாக பார்க்க முடியாது. அதனால் தான் மூலக்கூறு, மூலக்கூறு என அழைக்கிறோம்.

தொடரும்...

23/10/2019

குவாண்டவியல்

அறிவியல் உலகை மூன்றாக பிரிக்கலாம். 1. மீச்சிறுஉலகம், 2.கண்ணுறு உலகம், 3.மீப்பெரு உலகம்.

நமது கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய பொருட்களும், இடைவெளிகளும் நிறைந்த உலகம் கண்ணுறு உலகம். உதாரணமாக சின்ன கடுகு முதல் கண்ணிற்கு எட்டிய தூரம் வரை காணும் கடல், பரந்து விரிந்த வானம், நட்சத்திரம், சூரியன் என அனைத்தும் இந்த கண்ணுறு உலகத்தில் அடங்கும். 
நியூட்டன்
இயல்பாக பார்ப்பதில் இருந்து மிகப்பெரிதாக காட்சியளிக்கும் பொருட்களை கொண்டது மீப்பெரு உலகம். உதாரணமாக நமது கண்களால் நிலவைப் பார்க்க முடிகிறது. அதே நேரத்தில் நம் பார்வையில் படும் நிலவை தொலைநோக்கி வழியாக பார்த்தால் அது இயல்பை விட மிகப்பெரியதாக இருக்கிறது. அதே போலத்தான் நட்சத்திரங்கள், சூரியன் உட்பட விண்வெளியில் காணும் அனைத்தும். இவை எல்லாம் மீப்பெரு உலகமாக காட்சி அளிப்பவை.

மீச்சிறு என்பது நமது கண்களால் பார்ப்பதை விட மிகச்சிறிய பொருட்களை கொண்ட உலகம். நுண்ணோக்கி வழியாக நாம் பார்க்கும் பொருட்களின் உலகம்.

இந்த மூன்று உலகங்களிலும் அறிவியலின் அடிப்படை விதிகள் வெவ்வேறானவை!

இயல்பான உலகில் இயற்பியல் விதிகளை பயன்படுத்துகிறோம். நியூட்டனின் ஈர்ப்பு விசை, நீளம், நிறை, காலம் என நாம் பள்ளி பாடபுத்தகத்தில் படிக்கும் அத்தனை இயற்பியல் விதிகளும் கண்ணுறு உலகின் விதிகள் தான்.

மீப்பெறு உலகின் அறிவியல் விதிகள் வேறு. அங்கே நியூட்டனின் விதிகள், நீளம், நிறை, காலம் என எதுவுமே வேலை செய்யாது. அங்கே இருப்பது எல்லாம் ஐன்ஸ்டீன் மற்றும் ஸ்டீபன் ஹாங்கிங்கின் சார்பியல் தத்துவங்கள் தான். 

உதாரணமாக வானத்தில் நீளத்தை அளக்க முடியாது. திசையை தெரிய முடியாது. நிறையை உணர முடியாது. காலத்தை கணிக்க முடியாது. நமது இயல்பான உலகில் நாம் காணும், கேட்கும், எதுவும் அங்கே இருக்காது. எதுவுமே இல்லாமல் ஒன்றை எப்படி உணர்வது? இங்கே தான் சார்பியல் தத்துவம் தேவைப்படுகிறது. (சார்பியல் என்பது தத்துவம் தான் விதி அல்ல என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்)

விதி என்றால் மாற்ற முடியாதது. எங்கும் எப்போதும் ஒரே போல இருப்பது. தத்துவம் என்றால் இடத்திற்கும், சூழலுக்கும் ஏற்ப வகுத்துக்கொள்ளும் தற்காலிக விதி! அது அப்போதைக்கு சரியாக இருக்கலாம். முன்னரோ, பின்னரோ, மாறுபடலாம், மாறுபடாமலும் போகலாம்.

விதி என்பது உறுதியான உண்மை! தத்துவம் என்பது உறுதி செய்யப்படாதது.
ஐன்ஸ்டீன்
மீப்பெறு உலகத்தின் அறிவியல் விதிகளால் உறுதி செய்யப்படுவது இல்லை. மாறாக தத்துவங்களால் உறுதி செய்யப்படுகிறது. சூரியன் எரிதல், நட்சத்திரங்களின் மரணம், சூப்பர் நோவா, பிளாக்ஹோல், வாம் ஹோல், ஒளிஆண்டு இப்படி எல்லாமே தத்துவங்கள் அடிப்படையில் தான் உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளன.

ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் பூமி உருண்டை என்பது கூட தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது. பூமியின் சுழற்சி, சூரியனின் சுழற்சி, கிரகங்கள் இயக்கம் இவைகள் கூட தத்துவங்களின் அடிப்படையில் தான் உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது. நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மைகள் அல்ல.

பூமி உருண்டையானது, பூமி தன்னை தானே சுற்றுகிறது என்பதை எல்லாம் இயற்பியல் விதியில் நிரூபிக்க முடியாது. இது குறித்து இயற்பியல் விதிகள் பகுதியில் பார்க்கலாம். தற்போது குவாண்டவியல் கட்டுரைக்குள் நுழைவோம்.

மீப்பெறு உலகத்தை போல மீச்சீறு உலகமும் வித்தியாசமானது. மீச்சிறு உலகத்திற்கும் இயற்பியல் விதிகள் பொருந்தாது. ஒரு கடுகிற்கு நாம் கொடுத்து வைத்துள்ள இயற்பியல் விதிகள் கடுகின் மூலக்கூறுகளுக்கோ, அணுக்களுக்கோ, பொருந்தாது.

கடுகு வேறு, கடுகின் அணுக்கள் வேறு. அணுத்துகள்களின் உலகில் நமது அடிப்படை இயற்பியலின் எந்த விதிகளும் வேலை செய்யாது. அங்கே நீளம், நிறை காலம் என எதையும் நிர்ணயிக்க முடியாது. நியூட்டன் மற்றும் ஐன்ஸ்டீன் விதிகள் இங்கு செல்லாக் காசுகள். ஹைசன் பெர்க்கின் நிச்சயமில்லா கோட்பாடு தான் மீச்சிறு உலகை ஆட்சி செய்கிறது.

இப்படி மூன்று உலகத்திலும் மூன்று வெவ்வேறு அறிவியல் விதிகள் உள்ளன. இந்த விதிகளுக்கான வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்ளாமல் குவாண்டவியலையோ வானியலையோ படிக்க முடியாது. இந்த மூன்று உலகங்களின் விதிகளின் வேறுபாட்டை நமக்கு பள்ளி/கல்லூரி பாடங்கள் சொல்லித் தருவது இல்லை. அதனால் தான் அறிவியலில் டாக்டர் பட்டம் பெற்றவர்களுக்கே குவாண்டவியலும், சார்பியல் தத்துவங்களும் குழப்பமாக இருக்கிறது.

ஹைசன் பெர்க்
பள்ளி/கல்லூரியில் படித்த, தெரிந்த அறிவியலுக்கும், குவாண்டவியலுக்கும் துளியும் தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கும். இதுதான் பல மாணவர்களும் குவாண்டவியலை புரிந்து கொள்ள திணற காரணம்.
 
இயற்பியலை விட குவாண்டவியல் எளிமையான உலகம். ஆனால் கணித சமன்பாடு என்ற பழைய கல்வி முறையால் குவாண்டயலை புரியாத புதிராகவே வைத்திருக்கிறார்கள்.

இன்றய கல்வி முறை இயற்பியல் விதிகளை நமக்கு எளிமையாக சொல்லித்தருவது இல்லை.

கணிதமும் அறிவியலும் வேறு வேறு துறைகள். ஆனால் நமக்கு கணிதத்தின் வழிதான் அறிவியலை சொல்லித் தருகிறார்கள். இயற்பியல் விதிகளை கணித சமன்பாடுகளில் சொல்லித் தருவது தவறான கல்வி முறை. 

தொழில்நுட்பம் மேம்படாத 18ம் நூற்றாண்டில் கணித சமன்பாடுகள் வழி அறிவியலை கற்று தந்தார்கள். ஆனால் தற்போது தொழில்நுட்பத்தின் உச்சத்தில் இருக்கிறோம். இப்போதும் அதே கணித சமன்பாடுகள் வழி அறிவியலை கற்றுத் தருவது மாட்டுவண்டியில் பயணம் செய்வது போன்றது.

எக்ஸ், ஒய் சமன்பாடுகள் இன்றி நேரடியாக குவாண்டவியலை கற்பிக்கும் சிறுமுயற்சி தான் இந்த கட்டுரைத் தொடர்.

தொடரும்...

அறிவியல் என்பது பொழுதுபோக்கோ, சுவாரசிய கதைகளோ அல்ல. இது முழுக்க முழுக்க ஆராய்ச்சி! அடுத்த தலைமுறைக்காக நாம் செய்யும் ஒரு வித தியாகம். பல அறிவியலாளர்களின் இரவு/பகல் ஆராய்ச்சியால் தான் நாம் இப்போதைய நவீனத்தை அனுபவிக்கிறோம்.

நமது ஆராய்ச்சி எதிர்கால பிள்ளைகளுக்கு உதவலாம். ஆய்வு செய்ய நேரத்தை ஒதுக்குங்கள். எளிய தமிழில் அறிவியலை கற்பிக்கும் இந்த முயற்சியில் நீங்கள் பங்காற்றலாம்.

அறிவியல் கற்பதில், ஆய்வு செய்வதில் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் கருத்துக்களை பகிருங்கள். விவாதியுங்கள். விருப்பம் உள்ளவர்கள் வாட்சப், பேஸ்புக், யூடியூப்பில் எங்களுடன் இணையலாம். வாட்சப் குழு எண் : 9787678939. மின்னஞ்சல் : arivakam@gmail.com

20/10/2019

செய்வினை(கருமம்) - கருப்பு கடவுள் 5

கடவுள், ஆன்மா, பேய் இந்த மூன்று விடயங்களும் செய்வினையை மையப்படுத்தியே இருக்கின்றன. செய்வினையே அனைத்திற்கும் காரணம் என மதங்களும் வேதங்களும் சொல்கின்றன.

கர்மா என ஆரிய வேதங்களும், பாவபுண்ணியம் என கிறிஸ்து/இஸ்லாமிய வேதங்களும் சொல்லும் அதே சொல்லையே செய்வினை என தமிழர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

கர்மா என்றால் செயல் என்று அர்த்தம். கருமம் என்ற தமிழ் சொல்லின் திரிபே கர்மா. நாம் செய்யும் செயலே கர்மா. கெட்ட செயல்களை கருமம் என கிராமத்தில் முதியவர்கள் சொல்வதை இன்றும் கேட்கலாம். 

கருமம், கருமாதி, கருப்பு கழித்தல் என்ற அர்த்தத்தில் வருவது தான் கர்மா. செயல், கருமம், கர்மா, செய்வினை என்ற நான்கு சொல்லும் ஒரே அர்த்தத்தை தான் குறிக்கின்றன.

மதம் மற்றும் அரசியல் சட்டத்தை போல இயற்கை பல சட்டங்களை வகுத்து வைத்துள்ளது. இயற்கையின் சட்டங்களில் நல்லது கெட்டது இல்லை. அங்கே இருப்பது எல்லாம் விதி மற்றும் விதிமீறல் மட்டுமே.

இயற்கையின் விதிப்படி செயல்படும் போது அங்கே எதுவும் நிகழ்வது இல்லை. அது ஒரு முறை சுற்றி விட்ட சக்கரம் போல சுழன்றுகொண்டே இருக்கும். சுழலும் ஒரு சக்கரம், யாரும் பிடித்து நிறுத்தாத வரை சுழன்று கொண்டே இருக்கும். அதே போல தான் இயற்கை விதிகள். அவை எந்த மாற்றத்தையும் செய்வது இல்லை. அது எப்போதும் ஒரே போலவே இருக்கிறது.

இயற்கை விதியில் மாற்றம் நிகழ்வது இல்லை. ஆனால் மாற்றம் நிகழ்த்தபடுகிறது. மாற்றம் நிகழ்ந்ததால் தான் நான், நீங்கள் வீடு, கணிணி, செல்போன், இணையம் என இத்தனையும் இருக்கிறது. 


சரி இந்த மாற்றத்தை நிகழ்த்தியது யார்? அல்லது எது?

கர்மா என்கிறது மதங்கள், கருமம் என்கின்றனர் பழந்தமிழர். கருமம் என்றால் செயல் என்று அர்த்தம் என முன்பே பார்த்தோம்.

செயல் எங்கிருந்து துவங்குறது? இன்றுவரை நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. ஆனால் செயலினால் ஏற்படும் வினையை நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடிந்திருக்கிறது. இந்த செயலை செய்தால் இந்த வினை வரும் என்பதை நம்மால் எளிமையாக கண்டுபிடித்து விட முடியும்.

செயலை மட்டும் தனித்து ஆராய்ச்சி செய்தால் நம்மால் எதையும் கண்டறிய முடியாது. செயலுடன் அதன் வினையையும் சேர்த்து ஆய்வு செய்தால் விடைகள் கிடைக்கின்றன. செயல்+வினை=செய்வினை. இந்த செய்வினை தான் எல்லாவற்றிற்கும் காரணமாக இருக்கிறது.

இந்த செயலை செய்தால் இந்த விளைவு(வினை) வரும். இந்த விளைவுக்கு இந்த செயல்தான் காரணம். இந்த எளிமையான கோட்பாடே சங்கால வாழ்வியல் தத்துவம். இதுவே இன்றைய நவீன அறிவியலிலும் கோட்பாடாக உள்ளது.


பிரபஞ்சத்தை கடவுள் படைத்தாரா? கடவுள் இருக்கிறாரா என்பது எல்லாம் விடைதெரிய விடயங்கள். ஆனால் இந்த செயலை செய்தால் இப்படி ஒரு பிரபஞ்சத்தை உண்டாக்கி விட முடியும் என்பது தெள்ளத்தெளிவாக உள்ளது.

சரி இறுதியாக பேய் விடயத்துக்கு வருவோம்.

நல்லதை மட்டும் செய்பவர் கடவுள். நல்லதையும் கெட்டதையும் செய்வது பேய். நல்லது என இதுவரை எதுவும் நிர்ணயிக்கப்பட வில்லை. இன்று நல்லதாக இருப்பது நாளை கெட்டதாகலாம். எனவே நல்லது மட்டும் என்பது சாத்தியம் அற்றது. அதனாலேயே பழந்தமிழர் கடவுளை ஓரம் கட்டிவிட்டனர்.

நல்லதை மட்டும் செய்யும் கடவுளை செய்வினையால் உருவாக்க முடியாது. அதே நேரத்தில் நல்லது/கெட்டது என எதையும் செய்யும் கடவுளை செய்வினையால் உருவாக்க முடியும். அதை தான் செய்தனர் தமிழர்கள்.

பழந்தமிழர்களின் செய்வினை தான் கருப்பு கடவுள். இந்த கருப்பு கடவுள் பெரும்பாலும் பயமுறுத்தல் பணியையே செய்தது. அந்த பயமே மனிதர்களை உண்மையாய் வாழ வழிவகுத்தது. கருப்பு கடவுளால் பயமுறுத்துவதை தவிர வேறு ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது. ஆனால் பயம் எல்லாவற்றையும் சாதித்து விடும்.

ரேபிஸ் வைரஸ் தொற்றிய விலங்குகளின் எச்சிலை கொண்டு மனித உடல்பாகங்களை செயல் இழக்க செய்ய முடியும். நச்சு தாவரங்களில் இருந்து எடுக்கப்படும் மையை கொண்டு புத்தி பேதலிக்க செய்ய முடியும். இத்தகு செயலை செய்வினை என பொதுவாக கருதுகிறோம். பேயும் அப்படித்தான்.

பயம் அல்லது குறிப்பிட்ட சூழலால் மூளை காய்ச்சலால் ஏற்படுகிறது. இந்த நிலையில் மனம் கனவுபோல தள்ளாடுகிறது. தொடர்பற்ற எண்ணங்களின் வெளிப்படுத்தும் மனிதர் பேய் பிடித்தவராக அறியப்படுகிறார்.

மூளை காய்ச்சலை ஏற்படுத்தும் வைரஸ் கிருமியே பேய் என அறிவியல் ரீதியில் சொல்லலாம். வைரசை விரட்ட ஒரே வழி சூழல் மாற்றம் மட்டுமே! அந்த சூழல் மாற்றமே தற்போது பேய்கள் குறைய காரணம். பேய்கள் குறைந்திருக்கிறதே தவிர இல்லாமல் இல்லை.

முற்றும்.

முந்தைய பதிவுகளை படிக்க :

பேய், பிசாசு இருக்கிறது! - கருப்பு கடவுள் 1

ஆவிகள் உலகம் - கருப்பு கடவுள் 2

இறப்பும் முக்தியும் - கருப்பு கடவுள் 3

விதி - கருப்பு கடவுள் 4

09/10/2019

விதி - கருப்பு கடவுள் 4

அனைத்து உயிர்களும் ஒரு விதிப்படி இயங்குகின்றன. உயிர்கள் மட்டுமல்ல உயிரற்றவையும் ஒரு விதிப்படித்தான் இயங்குகின்றன.

இந்த விதியை வகுத்தது யார்? விதியை மாற்ற முடியுமா? இப்படிப்பட்ட அடிப்படை கேள்வியில் இருந்தே கடவுள், பேய், வேதம், மதங்கள் என அனைத்து விளக்கங்களும் எழுகின்றன.

விதி என்றால் என்ன என்பதை முதலில் விளக்கிக்கொள்வோம்.

உயிர் மற்றும் உயிரற்ற பொருட்கள் இயற்பியல் விதிகளின் படி இயங்குகின்றன. ஈர்ப்பு விலக்கு என்ற இரண்டு அடிப்படைகள் இயற்பியல் விதிகளாகவும், தனிமம் சேர்மம் என்ற இரண்டு அடிப்படைகள் வேதியல் விதிகளாகவும் உள்ளன.

இது ஒன்றும் புரியாத புதிர் அல்ல. நம்மை சுற்றி உள்ள ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமும் இரட்டை தன்மையில் தான் உள்ளது.

நேர் எதிர் அதே நேரத்தில் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய இரட்டைகள். இது தான் விதி!

ஆண்-பெண், உயிர்-உயிரற்றவை, மேல்-கீழ், இடது-வலது, முன்-பின், கருப்பு-வெள்ளை, ஈர்ப்பு-விலக்கு, தனிமம்-சேர்மம், பொருள்-வெளி என அனைத்தும் இரட்டை நிலைகளிலேயே உள்ளன. இந்த இரட்டை நிலைகள் நேர் எதிரானவை. அதேநேரத்தில் ஒன்றுக்கொண்று தொடர்புடையவை.

பேய்-கடவுள் என்பவை கூட நேர் எதிர் அதே நேரத்தில் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவைகள் தான்.

ஈர்ப்பு-விலக்கு என்ற இரட்டை நிலைகளில் நிகழும் மாற்றங்களே அனைத்து இயற்பியல் விதிகளாக பகுக்கப்படுகிறது. அதேபோல தனிமம்-சேர்மம் என்ற இரட்டை நிலைகளின் மாற்றங்களால் வேதியல் விதிகள் பகுக்கப்படுகிறது.

இயற்பியல், வேதியல் விதிகள் குறித்து வேறு ஒரு கட்டுரையில் பார்க்கலாம். தற்போது கருப்பு கடவுளுடன் தொடர்புடைய உயிரியல் விதிகளை பற்றி மட்டும் பார்ப்போம்.

இயற்பியல் விதியின் படியே பிரபஞ்சத்தின் அனைத்தும் இயங்குகிறது., இயங்க வேண்டும். ஆனால் அதில் எங்கோ சிறு பிழை நிகழ்கிறது. அந்த சிறு பிழையே பெரும் பிழையாக வடிவெடுக்கிறது. அந்த பெரும் பிழையே உயிரியல் விதிகளை எழுதிக்கொண்டு இருக்கிறது!

மாறவே மாறாதது, மாற்றவே முடியாதது என்பதே இயற்பியல் விதிகள். ஆனால் இதில் மாற்றத்தை நிகழ்த்திக்கொண்டு இருக்கிறது உயிரியல் விதிகள்!

இயற்பியில் விதிகள் எப்படி வந்தது? இந்த கேள்வி மிகக் கடினமான பதிலை கொண்டது. இப்போதைக்கு அந்த கடினத்திற்குள் செல்ல வேண்டாம். அதே நேரத்தில் இயற்பியல் விதிகள் இயல்பாகவே(இயற்கையாகவே) வந்தது என்ற எளிமையான பதிலை மனதுள் வையுங்கள்.

வேதியல், உயிரியல் விதிகளுக்கு அடிப்படை இயற்பியல் விதிகள். இயற்பியில் விதிப்படியே வேதியல், உயிரியல் விதிகள் இயங்குகின்றன. இயற்பியல் விதிகள் என்பது அன்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவை, மாற்றவே முடியாதவை, ஆனால் இதில் மாற்றம் நிகழ்கிறது. அது எப்படி என்பது தான் இன்று வரை புரியாத புதிராக உள்ளது. அந்த புதிருக்கான பல்வேறு தோராய விடைகள் தான் கடவுள், பேய், இயற்கை என்பது எல்லாம்.


இயற்பியில் விதிகளில் எங்கே மாற்றம் நிகழ்கிறது? எப்படி நிகழ்கிறது? இன்று வரை நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. நமது கண்டுபடிப்புகள் எல்லாம் இயற்பியல் விதிப்படியே உள்ளன. இயற்பியல் விதியை மாற்ற இன்று வரை மனிதனால் முடியவில்லை. ஆனால் இயற்பியல் விதியில் மற்றம் நிகழ்ந்திருக்கிறது. அந்த மாற்றம் உயிரியல் என்ற புதிய விதியை வகுத்திருக்கிறது.

உயிரியல் விதிகள் இயற்பியல் விதிகளை மீறுவதில்லை. ஆனால் எங்கோ, எப்படியோ ஒரு மீறல் இன்றும் நிகழ்ந்து கொண்டு இருகிறது. அந்த விதிமீறலை நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடிவதில்லை. அதை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் நமக்கு கிடைத்தவைகளே கடவுளும்-பேயும். 

இயற்பியல் விதிகளை மீறி எப்படி வேதியில் விதிகள் வந்தன. வேதியல் விதிகளை மீறி எப்படி உயிரியல் விதிகள் வந்தன. உயிரியல் விதிகளில் இன்றும் இயல்பியல் விதிகளை மாற்றும் விதி எது? அந்த விதியை கண்டுபிடித்துவிட்டால் கடவுளையும், பேயையும் கண்டுபிடித்து விடலாம்.

இயற்பியல் விதிகளை மீறுவது ஊழ்வினையா? ஊழ்வினையின் எதிர்வினைகள் தான் கடவுளும் பேயுமா?  - அடுத்த இறுதி பகுதியில் ஒரு தீர்க்கமான பதிலுடன் நிறைவு செய்வோம்.

- செய்வினை தொடரும்...

முந்தைய பதிவுகளை படிக்க :

பேய், பிசாசு இருக்கிறது! - கருப்பு கடவுள் 1

ஆவிகள் உலகம் - கருப்பு கடவுள் 2

இறப்பும் முக்தியும் - கருப்பு கடவுள் 3