19/11/2019

பால்வெளி, அண்டம், பிரபஞ்சம் - விண்வெளியியல் 5

பலகோடி சூரியன்களால் நிறைந்தது பிரபஞ்சம். ஒவ்வொரு சூரியனிலும் நிகழும் அணுக்கரு இணைவும், பிளவும் விண்வெளியில் பலகோடி பொருட்களை உண்டாக்குகின்றன. இப்படி உருவான பலகோடி பொருட்களில் ஒன்று தான் நீங்களும் நானும்.

அணுக்கரு இணைவாலும் பிளவாலும் எப்படி பொருட்கள் உண்டாகின்றன என்பதை பற்றி அடிப்படை வேதியியல் பகுதியில் பார்க்கலாம்.(அறிவகத்தின் அடுத்த கட்டுரைத் தொடர்).

தற்போது விண்வெளி கட்டுரையின் இறுதியாக பால்வெளி(milky way), அண்டம்(galaxy), பிரபஞ்சம்(universe) குறித்து பார்த்து விடுவோம்.

பூமி, சூரியக்குடும்பம், பால்வெளி, அண்டம், பிரபஞ்சம் இந்த 5 தான் விண்வெளி கொள்கையின் முக்கிய கட்டமைப்புகள்.

பூமி சூரியக்குடும்பத்தில் ஒரு அங்கம். சூரியக்குடும்பம் பால்வெளியில் ஒரு அங்கம். பால்வெளி அண்டத்தில் ஒரு அங்கம். அண்டம் பிரபஞ்சத்தில் ஒரு அங்கம்.

பூமி போல பலகோடி பொருட்கள் சூரியக் குடும்பத்தில் உள்ளன. இவை அனைத்தும் சூரியனை சுற்றி வருகின்றன. சூரியக் குடும்பம் போல பலகோடி சூரியக்குடும்பங்கள் பால்வெளி அமைப்பில் உள்ளன. பல கோடி பால்வெளி அமைப்புகள் சேர்ந்தது அண்டம். பல கோடி அண்டங்கள் சேர்ந்தது பிரபஞ்சம்.

அப்படியானால் இந்த பிரபஞ்சம் எவ்வளவு பெரியது என கற்பனை செய்து பாருங்கள். கூடவே இத்தனை கோடான கோடி பொருட்களும் ஒரு சிறிய அணுவில் இருந்து வெடித்து சிதறியவை என்பதையும் உங்கள் கற்பனையில் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள். என்ன தலையே சுற்றுகிறதா? கவலை வேண்டாம் ஒரு சின்ன ஆறுதல் இதெல்லாம் கோட்பாடுகளே அல்லாமல் நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மைகள் அல்ல.

பலகோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு சிறிய அணு அளவிலான பொருள் வெடித்து சிதறியதால், உருவானதே இந்த பிரபஞ்சம் என்பதே பெருவெடிப்பு (பிக்பேங்) கொள்கை. இந்த கொள்கை பிரபஞ்சம் வேகமாக விரிந்து கொண்டே செல்கிறது என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் கணிக்கப்பட்டது.

சூரியனும், சூரியனைச் சுற்றும் கிரகங்களும் ஆண்டுதோறும் தங்கள் சுற்றுவட்ட பாதையில் சிறிய மாற்றத்தை காண்பிக்கின்றன. இந்த மாற்றம் விரிவடையும் தன்மையுடன் ஒத்துபோகிறது. இப்படி விரிவடையும் தன்மையை ஒளியின் வேகத்துடன் ஒப்பிடும் போது மிகவேகமாக, மிகப்பெரிய அளவில் விரிவடைவதை கணிக்கின்றனர் அறிவியலாளர்கள்.

அணு வெடித்து சிதறியதால் பிரபஞ்சம் விரிவடைகிறது, பலகோடி பொருட்கள் உண்டானது என்பது சரி. ஆனால் அணு ஏன் வெடித்து சிதறியது? இந்த கேள்விக்கு பதிலாக மற்றொரு கோட்பாட்டை வைக்கின்றனர் அறிவியலாளர்கள். அது தான் பெரும்சுருக்க கொள்கை.


பரந்து விரிந்து கொண்டிருக்கும் இந்த பிரபஞ்சம் ஒரு கட்டத்தில் மீண்டும் சுருங்க ஆரம்பிக்கும். அப்படி சுருங்கிச் சுருங்கி அணு அளவிலான பொருளாக மாறும். கோடானகோடி பொருட்கள் அணு அளவில் சுருக்கம் அடைவதால் ஏற்படும் அழுத்தம் காரணமாக மீண்டும் அதிபயங்கரமாக வெடிக்கும்.

இப்படி வெடிப்பதால் பிரபஞ்சம் விரிவடையும். வெடித்து விரிந்த பிரபஞ்சம் மீண்டும் சுருங்கும். இப்படி பிரபஞ்சம் வேகமாக விரிந்தும் சுருங்கியும் கொண்டு இருப்பதாலேயே நாம் உயிர்வாழ்வது உட்பட அனைத்து இயக்கங்களும் நடக்கின்றன என்கின்றனர் அறிவியலாளர்கள்.

பிரபஞ்சம் வெடிப்பதும் சுருங்குவதும் மிகவேகமாக நடக்கிறது. எவ்வளவு வேகத்தில் என கேட்டால் அந்த வேகத்தை நம்மால் உணரமுடியாது என்பதே பதில். இல்லை எனக்கு தெரிந்தே ஆக வேண்டும் என்பவர்கள் ஒளியின் வேகத்தை குறித்து கொஞ்சம் படியுங்கள்.

பிரபஞ்சம் விரிதல், சுருங்குதல், அண்டம், பால்வெளி, சூரியக்குடும்பம், பூமி இதெல்லாம் கோட்பாடுகளே அல்லாமல், நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மைகள் அல்ல என்பதை எப்போதும் நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

விண்வெளி கோட்பாடுகள் ஒவ்வொரு நூற்றாண்டும் பெரும் மாற்றாத்தை சந்தித்து வந்திருக்கிறது. இறுதியாக 20ம் நூற்றாண்டில் பிக்பேங் கொள்கை அங்கீகாரம் பெற்றிருக்கிறது. இதுவும் தற்போதைய 21ம் நூற்றாண்டில் மாற்றம் பெறலாம்.

ஆய்வுகள் தொடர்கின்றன. கற்பனைகள் இன்னும் அதிவேகமாக பயணிக்கின்றன. சர்வதேச விண்வெளி அறிவியலாளர்கள் புவி ஈர்ப்பு மண்டலத்தை கூட கடக்கவில்லை. நிலவு பயணம் கூட கோட்பாடு அளவில் தான் நிற்கிறது. ஆனால் ஹாலிவுட் இயக்குனர்கள் பால்வெளி, அண்டம் கடந்து பிரபஞ்சத்தின் எல்லைக்கே சென்று திரும்பி விட்டனர்.

விதிக்கும் கோட்பாட்டுக்கும் எவ்வளவு வேறுபாடு இருக்கிறதோ, அதே அளவு வேறுபாடு கோட்பாட்டுக்கும், கற்பனைக்கும் இருக்கிறது.

கற்பனைகள் கோட்பாடுகளை முட்டாள்தனமாக்கி விடக்கூடாது. அதே போல கோட்பாடுகள் விதிகளை முட்டாள் தனமாக்கி விடக்கூடாது. கற்பனைகளை வியாபாரம் செய்யலாம். ஏன் விதிகளை கூட வியாபாரம் செய்யலாம். ஆனால் கோட்பாடுகளை வியாபாரம் செய்யக்கூடாது. ஏனென்றால் கற்பனைகளை விதிகளாக மெய்பிக்கும் ஆற்றல் கோட்பாடுகளுக்கு தான் உள்ளது.

வானில் பறக்க முடியும் என்ற கற்பனையே, மந்திர பறக்கும் பாய் என்ற கோட்பாட்டை தந்தது. அந்த பறக்கும்பாய் கோட்பாடே விமானம் என்ற விதிக்கு வித்திட்டது. பூமிக்கு மேலே வானத்தில் சொர்க்கம் இருக்கிறது என்ற கற்பனையே, விண்வெளியில் மிதக்க முடியும் என்ற கோட்பாட்டை தந்தது. விண்வெளியில் மிதக்க முடியும் என்ற கோட்பாடே, இன்று சர்வதேச விண்வெளி ஆய்வு மையம் என்ற விதியை சாத்தியமாக்கி இருகிறது.

கற்பனைகளை கடந்து கோட்பாடுகளை படைப்போம்.,
கோட்படுகளை தொடர்ந்து விதிகளை சாத்தியமாக்குவோம். 

முற்றும். நன்றி.

அடுத்த தொடர் : அடிப்படை வேதியல்

No comments:

Post a comment