29/02/2020

நோய் எப்படி வருகிறது? - நவீன சித்த மருத்துவம் 3

காற்றின் மூலம் வரும் நோய்கள் வாத நோய்கள். உணவின் மூலம் வரும் நோய்கள் பித்த நோய்கள். நீரின் மூலம் வரும் நோய்கள் கப நோய்கள்.

மூக்கு வழியாக நுழையும் காற்று, நுரையீரலை அடைகிறது. நுரையீரல், காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜனை மட்டும் பிரித்து இரத்தத்தின் வழியாக செல்களுக்கு அனுப்புகிறது.

வாய்வழியாக செல்லும் உணவு வயிற்றை அடைகிறது. இங்கு உணவு புரதமாக மாற்றப்பட்டு குடலை அடைகிறது. குடல் உரிஞ்சிகள் புரதத்தை இரத்தத்தின் வழி செல்களுக்கு அனுப்புகின்றன.

மூக்கு, வாய் மற்றும் தோல் காயங்கள் வழி நுழையும் நீர், நிணநீர் மற்றும் இரத்தத்தில் கலந்து செல்களை அடைகின்றது.

நமது உடல் மூன்று வகையான ஆற்றல்களால் இயங்குகிறது. 1. மின்னாற்றல், 2. இயந்திர ஆற்றல, 3. வெப்ப ஆற்றல். 

(மின்னாற்றல், இயந்திர ஆற்றல், வெப்ப ஆற்றல் குறித்து தனித்தனி கட்டுரைகளில் விரிவாக எழுதியுள்ளேன்.)

செல்களில் நிகழும் கார்போஹைட்ரேட் உடைப்பால் மின்னாற்றல் கிடைக்கிறது. இதயத்தின் இயக்கத்தால் இயந்திர ஆற்றல் கிடைக்கிறது. நிணநீர் உறுப்புகளால் வெப்ப ஆற்றல் கிடைக்கிறது.

மின், இயந்திரம், வெப்ப ஆற்றல் சீரின்மைகளால் உடலியல் செயல்பாடுகளில் தோய்வு ஏற்படுகிறது. இந்த தோய்வு நோய்களுக்கான வாசல்களை திறந்து விடுகிறது.

மூச்சின் வழியாக உடலுக்கு ஆக்சிஜன் மட்டுமே தேவை. காற்றில் உள்ள மற்ற தனிமங்களை நுரையீரல் வடிகட்டி திரும்ப அனுப்பி விடுகிறது. உடலியல் ஆற்றல் குறைவாக இருக்கும்போது இந்த வடிகட்டலில் குறைபாடு ஏற்படுகிறது. இதனால் இரத்தத்தில் ஆக்சிஜனுடன் பிற தனிமங்களும் சிறிதளவில் கலந்து விடுகின்றன. இந்த தனிமங்கள் தேவையற்ற பொருளாக இரத்த ஒட்டத்தில் சுற்றுகின்றன. சிறுநீரகத்தை அடைந்ததும் இவை பிரிக்கப்பட்டு சிறுநீரில் வெளியேற்றப்படுகின்றன. இவ்வாறு வெளியேற்றப்படாமல் நிணநீர் சுழற்சியிலோ, அல்லது இரத்தத்திலோ அவை தொடர்ந்தால் வாத நோய்கள் வருகின்றன.

ஈர காற்றில் உள்ள நுண்ணியிரிகள் மூச்சின் வழியாக நுரையீரலை அடைகின்றன. நுரையீரலில் உள்ள நிணநீர் சுரப்பிகள் நுண்ணியிரிகளை சூழ்ந்து சளியாக வெளியேற்றுகின்றன. இவ்வாறு நிகழாமல் நிணநீரில் நுண்ணுயிரிகள் எதிர்நீச்சல் போட்டால், அவை விச காய்ச்சல் எனும் பித்த நோய்களாக தொடர்கிறது.

வாய்வழியாக உணவினூடே செல்லும் நுண்ணியிரிகள் வயிற்றில் நடக்கும் செரிமானத்தில் இறக்கின்றன. இங்கு மீளும் நுண்ணியிரிகள் குடலில் வடிகட்டப்படுகின்றன. குடல் வடிகட்டலையும் மீறி இரத்தத்தில் கலக்கும் நுண்ணியிரிகள் பித்த நோய்களுக்கு வழி வகுக்கிறது.

உணவின் வழி குடலில் தங்கும் ஒட்டுண்ணிகளால் கபம் சார்ந்த நோய்கள் வருகிறது. இது போக தோல் காயங்கள், மலத்துளை, சிறுநீர் துளை, வாய், உள்ளங்கை, பாத வெடிப்புகள், இவற்றின் மூலம் நுழையும் நுண்ணியிரிகளால் கபம் சார்ந்த நோய்கள் ஏற்படுகின்றன.

உடலினுள் நுண்ணுயிரிகள், ஒட்டுண்ணிகள், தாதுக்கள் நுழைவது தவிர்க்க முடியாதது. நாள் ஒன்றிற்கு ஆயிரம் முறை கை கழுவினாலும், பார்த்து பார்த்து உணவு உண்டாலும், காற்றை வடிகட்டி சுவாசித்தாலும், நுண்ணியிரிகளும் ஒட்டுண்ணிகளும் உடலில் நுழைவதை தடுக்கவே முடியாது. அது இயற்கை., அது இயல்பு!

உடலுள் நுண்ணியிரிகள், தாதுக்கள் நுழைவது இயல்பு. அதே போல அவற்றை இலகுவாக உடல் வெளியேற்றுவதும் இயல்பு.

மூச்சு, உணவு, காயங்கள் வழி இரத்தத்தில் கலக்கும் நுண்ணியிரிகள், தாதுக்கள் சிறுநீர் வழி வெளியேறுகின்றன. உணவில் உள்ள தேவையற்றவை தாதுக்கள், நுண்ணியிரிகள் மலத்தின் மூலம் இயல்பாக வெளியேற்றப்படுகிறது.

இப்படி நுண்ணியிரிகள், தாதுக்கள் உடலில் நுழைவதும் வெளியேறுவதும் சாதாரண இயல்பான நிகழ்வு. ஆனால் உடலின் மின், இயந்திர, வெப்ப ஆற்றல்கள் சரியாக இல்லாத போது இந்த இயல்பு நிகழ்வில் தோய்வு வருகிறது. இந்த தோய்வு நோய்க்கு அடித்தளம் அமைக்கிறது.

நோய் வர ஒரே ஒரு காரணம் தான். அது உடலில் மின், இயந்திர, வெப்ப ஆற்றல் சீராக இல்லை என்பது தான். ஆற்றல் சீராக இல்லாத போது சிறுநீரகம் மற்றும் நிணநீர் வெளியேற்றம் தோல்வி அடைகிறது. இந்த தோல்வி நோயுக்கு அடித்தளம் அமைக்கிறது.

இரத்தத்ததில் உள்ள தேவையற்ற நுண்ணியிரி, தாதுக்களை சிறுநீரகம் பிரித்து விடுகிறது. சிறுநீரகம் தோல்வி அடையும்போது அவை நீணநீருக்கு மாற்றப்படுகின்றன. நிணநீர் வெளியேற்றும் தோல்வி அடையும் போது அவை திசுக்களுக்குள் புதைக்கப்படுகின்றன. அவையும் தோல்வி அடையும் போது உறுப்பு செயலிழப்பு, புற்று போன்ற கொடிய நோய்கள் வெல்கின்றன.

நோய் ஏன் வருகிறது? நோய் எப்படி வருகிறது? என்பதை பார்த்தோம். இனி நோய்க்கான தீர்வுகளை பார்க்கலாம்.

நோய் வருவதற்கு எந்த பாகுபாடும் இல்லை. ஆனால் நோய் தீர்வுகளுக்கு இரண்டு வழிமுறைகள் உள்ளன. 1. மருத்துவம், 2. மருந்து. 

மருத்துவத்தின் மூலம் தீர்க்கப்படவேண்டிய நோய்களுக்கு மருந்து தீர்வாகாது. மருந்து மூலம் தீர்க்க கூடிய நோய்களுக்கு மருத்துவம் தீர்வாகாது. 

மருந்து, மருத்துவத்திற்கான வேறுபாடு தெரியாமையால் தான் ஆங்கில மருத்தும் அதிக பக்கவிளைவுகளை தருவதாக உள்ளது. அதே போல சித்த மருத்துவம் பொதுமருத்துவமாக மாறாமல் உள்ளது.

அப்படி என்ன தான் மருந்துக்கும் மருத்துவத்திற்கும் வேறுபாடு உள்ளது?

அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம்..

தொடரும்...

No comments:

Post a comment