அறிவகம் பற்றி

அனைத்திலும் அறிவுத் தெளிவு!

பிரபஞ்ச தோற்றம், இயக்கம், பரிணாமம், அறிவுத்தேடல், காலப்பயணம், வாழ்க்கை, கடவுள், மரணம், எதிர்காலம் என்பவை குறித்த 
முழுமையான அறிவுத் தெளிவைத் தேடும் உலகளாவிய சிந்தனையாளர்களின் கூடல் தான் அறிவகம்.


No comments:

Post a comment